KontoTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester klassen Konto.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.Double.*;
 
public class KontoTest {
 
 public static void main(String[] args) {
 
	final int ANT_KONTO = 10;
 
  Konto[] kontoTab = new Konto[ANT_KONTO];
 
  for (int i=0; i<ANT_KONTO; i++)
   kontoTab[i] = new Konto(0);
  // Alle konto får startsaldo 0, autmatisk nummerert 1-ANT_KONTO.
 
  skrivUt(kontoTab);
 
  boolean fortsett;
  String txt;
  do {
	 int kontoNr;
   do {
    txt = showInputDialog("Kontonr.:");
    kontoNr = parseInt(txt);
   } while ( kontoNr < 1 || kontoNr > ANT_KONTO );
   int nr = kontoNr-1;
 
   txt = showInputDialog("Innskudd(+) / Uttak(-):");
   double endreBeløp = parseDouble(txt);
   kontoTab[nr].setSaldo(endreBeløp);
 
   skrivUt(kontoTab);
 
   String svar = showInputDialog("Fortsett? (Ja/Nei):");
   svar = svar.toUpperCase();
   fortsett = svar.equals("JA");
  } while ( fortsett );
  double sumSaldo = 0;
 }
 
 private static void skrivUt(Konto[] tab) {
  String utTxt = "Kontoinformasjon" + "\n";
  for (int i=0; i<tab.length; i++)
   utTxt += "Konto nr. " + tab[i].getKontoNr() + ": "
       + "Saldo kr. " + tab[i].getSaldo() + "\n";
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.