RektangelTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester Rektangel-klassen.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class RektangelTest {
 
 public static void main(String[] args) {
  Rektangel r1 = new Rektangel(100,50);
  out.println("r1: " + r1.toString());
 
  skaler(r1, 1.5);
  out.println("r1: " + r1.toString());
 }
 
 private static Rektangel skaler(Rektangel r, double faktor) {
  // avleser objektvariabel med get-metode pga. innkapsling
  r.setBredde( r.getBredde()*faktor );
  r.setHøyde( r.getHøyde()*faktor );
  return r;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.