Rektangel.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en Rektangel-klasse med to objektvariabler:
 * bredde og høyde. Klassen har en egen objekmetode for
 * skalering (med samme faktor i bredde og høyde).
 */
 
public class Rektangel {
 
 // Innkapslig vha. privat aksess
 private double bredde;
 private double høyde;
 
 public Rektangel(double startBredde, double startHøyde) {
  bredde = startBredde;
  høyde = startHøyde;
 }
 
 public double getBredde() {
  return bredde;
 }
 
 public double getHøyde() {
  return høyde;
 }
 
 public void setBredde(double nyBredde) {
  bredde = nyBredde;
 }
 
 public void setHøyde(double nyHøyde) {
  høyde = nyHøyde;
 }
 
 public String toString() {
  return bredde + ", " + høyde;
 }
 
 // Skalering som objektmetode
 public void skaler(double faktor) {
  bredde = bredde*faktor;
  høyde = høyde*faktor;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.