RektangelTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester skalering av rektangel både med
 * objektmetoden 'skaler' og med klassemetoden 'skaler'.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class RektangelTest {
 
 public static void main(String[] args) {
  Rektangel r1 = new Rektangel(100,50);
  out.println("Før - r1: " + r1.toString());
 
  // Skalering med klassemetode
  skaler(r1, 1.5);
  out.println("Etter - r1: " + r1.toString());
 
  Rektangel r2 = new Rektangel(100,50);
  out.println("Før - r2: " + r2.toString());
 
  // Skalering med objektmetode
  r2.skaler(1.5);
  out.println("Etter - r2: " + r2.toString());
 }
 
 private static Rektangel skaler(Rektangel r, double faktor) {
  r.setBredde( r.getBredde()*faktor );
  r.setHøyde( r.getHøyde()*faktor );
  return r;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.