BallongTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tegner en rød ballong med sort tråd.
 */
 
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Circle;
import javafx.scene.shape.Line;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.application.*;
import javafx.stage.*;
import javafx.scene.*;
 
public class BallongTest extends Application {
 
public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void start(Stage stage) {
  // Definerer vinduet og initierer scenegrafen
  Group root = new Group();
  Scene scene = new Scene(root, 800, 300);
  stage.setScene(scene);
  stage.setTitle("BallongTest");
 
  // Lager selve ballongen
  int x = 100;
  int y = 80;
  int radius = 50;
  Circle ballong = new Circle(x, y, radius);
  ballong.setStroke(Color.BLACK);
  ballong.setFill(Color.RED);
  root.getChildren().add(ballong);
  Line traad = new Line(x, y+radius, x, y+radius*3);
  traad.setStroke(Color.BLACK);
  traad.setFill(Color.BLACK);
  root.getChildren().add(traad);
 
  // Legger til beskrivende tekst
  Font font = new Font("Arial", 44);
  Text txt = new Text(300, 80, "Ballong");
  txt.setFont(font);
  root.getChildren().add(txt);
 
  // Viser scenegrafen
  stage.show();
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.