Dato.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en Dato-klasse med tre objektvariabler:
 * år, mnd og dag. Klassen har objekmetoder for å
 * sammenligne, skrive ut og teste lovlig oppsett.
 * Forenklet oppsett for en dato er åååå.mm.dd
 */
import static java.lang.Integer.*;
public class Dato {
 
 // Årstallet er 4-sifret
 private int år, mnd, dag;
 
 public Dato(int å, int m, int d) {
  år = å;
  mnd = m;
  dag = d;
 }
 
 public Dato(String strDato) {
  String[] datoTab = strDato.split("\\.");
  // Merk spesielt skilletegn for punktum (se s.225 i boken)
  år = parseInt(datoTab[0]);
  mnd = parseInt(datoTab[1]);
  dag = parseInt(datoTab[2]);
 }
 
 public boolean lik(Dato d) {
  return ( år == d.år && mnd == d.mnd && dag == d.dag );
 }
 
 public boolean før(Dato d) {
  // Avgjør om dette objektets dato (denneDato)
  // tidsmessig kommer før parameteren (annenDato)
  String denneDato = toString();
  String annenDato = d.toString();
  return (denneDato.compareTo(annenDato) < 0);
 }
 
 public boolean lovlig () {
  // Avgjør om både år, mnd og dag har lovlige verdier
  boolean okÅr = (1700 <= år && år <= 2099);
  // Sjekk gjerne hvorfor 1700 er nedre grense
  boolean okMnd = (1 <= mnd && mnd <= 12);
  boolean okDag = (1 <= dag && dag <= antallDager(år, mnd) );
  return okÅr && okMnd && okDag;
 }
 
 public String toString() {
  String ut = år + ".";
  if ( mnd < 10 ) ut += "0";
  ut += mnd+".";
  if ( dag < 10 ) ut += "0";
  ut += dag;
  return ut;
 }
 
 // Hjelpemetoder fra Kalender-eksemplet i kap. 4
 private static int antallDager(int å, int m) {
  int d = 31;
  if ( m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11 )
   d = 30;
  else if ( m == 2 ) {
   if ( skuddår(å) )
    d = 29;
   else
    d = 28;
  }
  return d;
 }
 
 private static boolean skuddår(int å) {
  return ( (å%4==0 && å%100!=0) || (å%400 == 0) );
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.