DatoTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester Dato-klassen.
 * Metoder: før, lovlig og toString
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class DatoTest {
 
 public static void main(String[] args) {
  Dato d1 = new Dato(2013,2,28);
  out.println("d1: " + d1.toString());
 
  Dato d2 = new Dato("10.03.2013");
  out.println("d2: " + d2.toString());
 
  out.print("d1: " + d1.toString() + " er ");
  if ( d1.lovlig() )
   out.println("en lovlig dato");
  else
   out.println("er ikke en lovlig dato");
 
  out.print(d1.toString() + " kommer ");
  if ( d1.før(d2) )
   out.println("før " + d2.toString());
  else
   out.println("etter " + d2.toString());
 
  out.print("De to datoene er ");
  if ( d1.lik(d2) )
   out.println("like.");
  else
   out.println("ikke like.");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.