KlSlett.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en Klokkeslett-klasse med objektvariabler
 * for timer, minutt og sekund. Klassen har objekmetoder
 * for å sammenligne, skrive ut og teste lovlig oppsett.
 * Utskriftsoppsett for et klokkeslett tt:mm:ss
 */
import static java.lang.Integer.*;
 
public class KlSlett {
 
 private int tim, min, sek;
 
 public KlSlett(int tim, int min, int sek) {
  this.tim = tim;
  this.min = min;
  this.sek = sek;
 }
 
 public KlSlett(String strKlSlett) {
  String[] tidTab = strKlSlett.split(":");
  tim = parseInt(tidTab[0]);
  min = parseInt(tidTab[1]);
  sek = parseInt(tidTab[2]);
 }
 
 public boolean erLik(KlSlett k) {
  // Avgjør om dette objektets klokkeslett (denneTid)
  // tidsmessig er lik parameteren (annenTid)
  String denneTid = this.toString();
  String annenTid = k.toString();
  return denneTid.equals(annenTid);
 }
 
 public boolean før(KlSlett k) {
  // Avgjør om dette objektets klokkeslett (denneTid)
  // tidsmessig kommer før parameteren (annenTid)
  String denneTid = this.toString();
  String annenTid = k.toString();
  return (denneTid.compareTo(annenTid) < 0);
 }
 
 // Alternativ: Bruker heltallig sammenlikning via
 // beregning av sekunder siden midnatt for begge.
 public boolean førInt(KlSlett k) {
  int denneTid = tim*3600 + min*60 + sek;
  int annenTid = k.tim*3600 + k.min*60 + k.sek;
  return (denneTid < annenTid);
 }
 
 public boolean lovlig () {
  boolean okTim = (0 <= tim && tim < 24);
  boolean okMin = (0 <= min && min < 60);
  boolean okSek = (0 <= sek && sek < 60);
  return okTim && okMin && okSek;
 }
 
 public String toString() {
  String ut = "";
  if ( tim < 10 ) ut += "0";
  ut += tim+":";
  if ( min < 10 ) ut += "0";
  ut += min+":";
  if ( sek < 10 ) ut += "0";
  ut += sek;
  return ut;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.