KlSlettTest.java [Last ned]

/*
 * Programmet tester KlSlett-klassen.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class KlSlettTest {
 
 public static void main(String[] args) {
  KlSlett tid1 = new KlSlett(7,15,30);
  out.println("tid1: " + tid1.toString());
 
  KlSlett tid2 = new KlSlett("10:03:20");
  out.println("tid2: " + tid2.toString());
 
  out.print("tid1: " + tid1.toString() + " er ");
  if ( tid1.lovlig() )
   out.println("et lovlig klokkeslett");
  else
   out.println("er ikke et lovlig klokkeslett");
 
  out.print(tid1.toString() + " kommer ");
  if ( tid1.før(tid2) )
   out.println("før " + tid2.toString());
  else
   out.println("etter " + tid2.toString());
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.