KlSlettRed.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en forenklet Klokkeslett-klasse med objektvariabler
 * for timer og minutt. Klassen har objekmetoder for å sammenligne,
 * skrive ut og teste lovlig oppsett.
 * Utskriftsoppsett for et klokkeslett tt:mm
 */
import static java.lang.Integer.*;
 
public class KlSlettRed {
 
 private int tim, min;
 
 public KlSlettRed(int tim, int min) {
  this.tim = tim;
  this.min = min;
 }
 
 public KlSlettRed(String strKlSlett) {
  String[] tidTab = strKlSlett.split(":");
  tim = parseInt(tidTab[0]);
  min = parseInt(tidTab[1]);
 }
 
 public boolean erLik(KlSlettRed k) {
  // Avgjør om dette objektets klokkeslett (denneTid)
  // tidsmessig er lik parameteren (annenTid)
  String denneTid = this.toString();
  String annenTid = k.toString();
  return denneTid.equals(annenTid);
 }
 
 public boolean før(KlSlettRed k) {
  // Avgjør om dette objektets klokkeslett (denneTid)
  // tidsmessig kommer før parameteren (annenTid)
  int denneTid = tim*60 + min;
  int annenTid = k.tim*60 + k.min;
  return (denneTid < annenTid);
 }
 
 public boolean lovlig () {
  boolean okTim = (0 <= tim && tim < 24);
  boolean okMin = (0 <= min && min < 60);
  return okTim && okMin;
 }
 
 public String toString() {
  String ut = "";
  if ( tim < 10 ) ut += "0";
  ut += tim+":";
  if ( min < 10 ) ut += "0";
  ut += min;
  return ut;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.