Reservasjon.java [Last ned]

/*
 * Beskriver en Reservasjon-klasse med objektvariablene:
 * kontakt, dato, start og slutt. Programmet skal kun ta
 * ta seg av reservasjoner for ett bestemt rom.
 */
import static java.lang.Integer.*;
public class Reservasjon {
 
 private String kontakt;
 private Dato dato;
 private KlSlettRed start, slutt;
 
 public Reservasjon(Dato dato, KlSlettRed start, KlSlettRed slutt, String kontakt) {
  this.dato = dato;
  this.start = start;
  this.slutt = slutt;
  this.kontakt = kontakt;
 }
 
 public boolean kollisjonMed(Reservasjon r) {
	boolean ledig = ( slutt.før(r.start) || slutt.erLik(r.start)
	        || r.slutt.før(start) || r.slutt.erLik(start) );
  return !ledig;
 }
 
 public String toString() {
  return dato.toString() + ", " + start.toString()
      + " - " + slutt.toString() + ". Ref. " + kontakt;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.