Romreservering.java [Last ned]

/*
 * Programmet holder rede på reservasjoner av ett rom, basert
 * på dato og klokkeslett (start-slutt). Klokkeslettene bruker
 * en redusert versjon av KlSlettRed-klassen (oppg.11): KlSlettRedRed,
 * som ikke håndterer sekund (ellers likt).
 * Programmet sjekker at tidspunkt er lovlig angitt fra brukeren,
 * og at det ikke blir kollisjon med tidligere reservasjoner.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.System.*;
import java.util.*;
 
public class Romreservering {
 
 public static void main(String[] args) {
  // Oppretter en tabell for å holde på reservasjoner
  final int MAX_ANT_RES = 50;
  Reservasjon[] romRes = new Reservasjon[MAX_ANT_RES];
 
  int antall = 0;
  String svar;
  // Programmet kjøres til brukeren 'svarer' at det skal stoppe
  do {
   String datoTxt = showInputDialog("Gi dato:");
   Dato d = new Dato(datoTxt);
   String tid1Txt = showInputDialog("Gi start kl.:");
   KlSlettRed t1 = new KlSlettRed(tid1Txt);
   String tid2Txt = showInputDialog("Gi slutt kl.:");
   KlSlettRed t2 = new KlSlettRed(tid2Txt);
   if ( d.lovlig() && t1.lovlig() && t2.lovlig() ) {
    String ref = showInputDialog("Gi kontaktperson:");
    Reservasjon nyRes = new Reservasjon(d,t1,t2,ref);
 
    boolean ok = true;
    int nr = 0;
    while ( ok && nr < antall )
     if ( romRes[nr].kollisjonMed(nyRes) )
      ok = false;
     else
      nr++;
 
    if ( ok )
     romRes[antall++] = nyRes;
    else
     out.println("Ikke reservert. Rom opptatt. " + nyRes.toString() );
   }
   else
    out.println("Ugyldig tidspkt! Ingen reservasjon.");
 
   svar = showInputDialog("Flere reserveringer? (Ja/Nei):");
  } while ( svar.equalsIgnoreCase("Ja") );
 
  String[] resListe = new String[antall];
  for (int i=0; i<antall; i++)
   resListe[i] = romRes[i].toString();
  Arrays.sort(resListe);
  // Sorterer alle reservasjonene etter dato, og innenfor
  // samme dag sorteres de på klokkeslett.
 
  String utListe = "Reservasjoner på rommet:" + "\n";
  for (int i=0; i<antall; i++)
   utListe += resListe[i] + "\n";
 
  showMessageDialog(null, utListe);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.