Deltager.java [Last ned]

/*
 * Klasse for å representere en enkelt deltager i skøyteløp.
 *
 */
public class Deltager {
 int  nr;   // Deltagernummer
 String navn;  // Navn på deltager
 double tid5H, tid5T, tid15H, tid10T;
   // Tid på hver av de fire distansene
   // 5H=500, 5T=5000, 15H=1500, 10T=10000
 
 public Deltager(int nr, String navn,
         double tid5H, double tid5T,
         double tid15H, double tid10T) {
 
  this.nr = nr;     
  this.navn = navn;
  this.tid5H = tid5H;  
  this.tid5T = tid5T;
  this.tid15H = tid15H; 
  this.tid10T = tid10T;
 }
 
 public double poengsum() {
  // Poengsum er samlet tid regnet om til 500-metertider.
  return tid5H + tid5T/10 + tid15H/3 + tid10T/20;
 }
 
 public String toString() {
  return nr + " " + navn + ": " + poengsum();
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.