Deltager.java [Last ned]

/*
 * Klasse for å representere en enkelt deltager i skøyteløp.
 *
 */
public class Deltager {
 int  nr;    // Deltagernummer
 String navn;   // Navn på deltager
 int distanser[]; // Distanser fra korteste til lengste
 double tider[]; // Tider på de aktuelle distansene,
          // ordnet fra korteste til lengste distanse
 
 public Deltager(int nr, String navn,
         int[] distanser, double[] tider) {
 
  this.nr = nr;     
  this.navn = navn;
  this.distanser = distanser;
  this.tider = tider;
 }
 
 public double poengsum() {
  // Poengsum er samlet tid regnet om til tid på den korteste distansen.
  // Den korteste distansen er alltid lagret i distanser[0].
  double poeng = 0.0;
  for (int i=0; i<distanser.length; i++) {
   double faktor = distanser[i] / distanser[0];
   poeng += tider[i] / faktor;
  }
  return poeng;
 }
 
 public String toString() {
  return nr + " " + navn + ": " + poengsum();
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.