Skoytelop.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Double.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
/*
 * Hovedklasse for registrering av skøytetider.
 * Programmet leser først inn aktuelle distanser fra bruker,
 * deretter antall løpere og nr, navn og skøytetider for hver løper,
 * før den/de med best poengsum blir skrevet ut.
 *
 * Denne løsningen kan håndtere skøyteløp både for kvinner og menn,
 * og både sprint og all round.
 *
 */
public class Skoytelop {
 
 // Antall distanser
 private static int ANTALL_DISTANSER = 4;
 
 // Tabell for å ta vare på distanser
 private static int[] distanser;
 
 // Tabell for å ta vare på deltagere
 private static Deltager[] løperTab;
 
 public static void main(String[] args) {
  lesInnResultat();
  double best = bestePoengsum();
  visVinnere(best);
 }
 
 private static void lesInnResultat() {
  // Les inn distanser (fra korteste til lengste)
  distanser = new int[ANTALL_DISTANSER];
  for (int i=1; i<=ANTALL_DISTANSER; i++) {
   distanser[i-1] = parseInt(showInputDialog("Distanse " + i + " (meter):"));
  }
 
  // Les inn antall løpere
  String antTxt = showInputDialog("Antall løpere:");
  int ant = parseInt(antTxt);
 
  // Opprett deltagertabell som er akkurat stor nok
  løperTab = new Deltager[ant];
 
  // Les inn opplysninger om hver enkelt deltager,
  // og legg inn i deltagertabellen.
  for (int nr=0; nr<ant; nr++) {
   løperTab[nr] = lesDeltager();
  }
 }
 
 private static Deltager lesDeltager() {
  int nr     = parseInt(showInputDialog("Deltagernr:"));
  String navn   = showInputDialog("Navn:");
 
  // Les inn tider (fra korteste til lengste distanse)
  double [] tider = new double[ANTALL_DISTANSER];
  for (int i=1; i<=ANTALL_DISTANSER; i++) {
   tider[i-1] = parseDouble(
    showInputDialog("Tid på distanse " + distanser[i-1] + " meter:"));
  }
 
  // Opprett nytt Deltager-objekt.
  Deltager d = new Deltager(nr, navn, distanser, tider);
 
  return d;
 }
 
 private static double bestePoengsum() {
  double bestePoengsum = Double.MAX_VALUE;
 
  for (int nr=0; nr<løperTab.length; nr++) {
   // Sjekk om ny beste poengsum
   if (løperTab[nr].poengsum() < bestePoengsum) {
    bestePoengsum = løperTab[nr].poengsum();
   }
  }
 
  return bestePoengsum;
 }
 
 private static void visVinnere(double best) {
  String ut = "Vinnere:\n";
  for (int lnr=0; lnr<løperTab.length; lnr++) {
   // Legg til de som har best poengsum
   if (løperTab[lnr].poengsum() == best) {
    ut += løperTab[lnr].toString() + "\n";
   }
  }
 
  showMessageDialog(null, ut);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.