SvevendeBallong.java [Last ned]

/* 
 * Programmet tegner en ballong som svever fram
 * og tilbake i et grafisk vindu.
 *
 */
 
import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.KeyValue;
import javafx.animation.PathTransition;
import javafx.animation.RotateTransition;
import javafx.animation.SequentialTransition;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.scene.shape.LineTo;
import javafx.scene.shape.MoveTo;
import javafx.scene.shape.Path;
import javafx.util.Duration;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Circle;
import javafx.scene.shape.Line;
import javafx.stage.Stage;
 
 
public class SvevendeBallong extends Application {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void start(Stage stage) {
  // Definerer vinduet og initierer scenegrafen
  Group root = new Group();
  Scene scene = new Scene(root, 800, 400);
  stage.setScene(scene);
  stage.setTitle("SvevendeBallong");
 
  // Lager selve ballongen med tråd
  int x = 100;
  int y = 200;
  int radius = 50;
  Group ballongMedTraad = new Group();
  Circle ballong = new Circle(x, y, radius);
  ballong.setStroke(Color.BLACK);
  ballong.setFill(Color.RED);
  root.getChildren().add(ballong);
  Line traad = new Line(x, y+radius, x, y+radius*3);
  traad.setStroke(Color.BLACK);
  traad.setFill(Color.BLACK);
  ballongMedTraad.getChildren().add(ballong);
  ballongMedTraad.getChildren().add(traad);
  root.getChildren().add(ballongMedTraad);
 
  // Forflytning fra venstre mot høyre
  int lengde = 600;  // antall piksler til høyre
  int varighet = 2000; // 2 sekunder
  Path høyreSti = new Path();
  høyreSti.getElements().add(new MoveTo(x, y));
  høyreSti.getElements().add(new LineTo(x+lengde, y));
  PathTransition høyreFlytt = new PathTransition();
  høyreFlytt.setDuration(Duration.millis(varighet));
  høyreFlytt.setPath(høyreSti);
  høyreFlytt.setNode(ballongMedTraad);
 
  // Forflytning fra høyre mot venstre
  Path venstreSti = new Path();
  venstreSti.getElements().add(new MoveTo(x+lengde, y));
  venstreSti.getElements().add(new LineTo(x, y));
  PathTransition venstreFlytt = new PathTransition();
  venstreFlytt.setPath(venstreSti);
  venstreFlytt.setNode(ballongMedTraad);
  venstreFlytt.setDuration(Duration.millis(varighet));
 
  // Sekvensiell utførelse av forflytning mot venstre og høyre
  SequentialTransition animasjon = new SequentialTransition();
  animasjon.getChildren().addAll(høyreFlytt, venstreFlytt);
  animasjon.setCycleCount(Timeline.INDEFINITE);
 
  stage.show();
  animasjon.play();  // Spill av!
 }
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.