LastebilApp.java [Last ned]

/*
 * Programmet viser to lastebiler som kjører etter hverandre
 * fra venstre mot høyre over skjermen.
 */
 
import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.KeyValue;
import javafx.animation.PathTransition;
import javafx.animation.RotateTransition;
import javafx.animation.SequentialTransition;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.scene.shape.LineTo;
import javafx.scene.shape.MoveTo;
import javafx.scene.shape.Path;
import javafx.util.Duration;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Circle;
import javafx.scene.shape.Line;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.application.*;
import javafx.stage.*;
import javafx.scene.*;
 
public class LastebilApp extends Application {
 
public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void start(Stage stage) {
  // Definerer vinduet og initierer scenegrafen
  Group root = new Group();
  Scene scene = new Scene(root, 800, 200);
  stage.setScene(scene);
  stage.setTitle("LastebilApp");
 
  // Setter posisjon og størrelse
  int x = 100;
  int y = 80;
  int lengde = 50;
 
  // Lager de to lastebilene
  Group bil1 = lagLastebil(x, y, lengde);
  x += lengde*2;
  Group bil2 = lagLastebil(x, y, lengde);
 
  // Lager et sammensatt objekt kø av de to bilene
  Group kø = new Group();
  kø.getChildren().add(bil1);
  kø.getChildren().add(bil2);
  root.getChildren().add();
 
  // Flytter hele køen fra venstre mot høyre
  int kjørelengde = 500;
  int varighet = 4000;
  Path høyreSti = new Path();
  høyreSti.getElements().add(new MoveTo(x-lengde, y));
  høyreSti.getElements().add(new LineTo(x+kjørelengde, y));
  PathTransition animasjon = new PathTransition();
  animasjon.setDuration(Duration.millis(varighet));
  animasjon.setPath(høyreSti);
  animasjon.setNode();
 
  // Viser scenegrafen og spiller av animasjonen
  stage.show();
  animasjon.play(); 
 }
 
 public Group lagLastebil(int x, int y, int lengde) {
  // Først lages underdelen
  int yUnder = y-lengde/3-lengde/5;
  Rectangle under = new Rectangle(x, yUnder, lengde, lengde/3);
  under.setStroke(Color.BLACK);
  under.setFill(Color.WHITE);
 
  // Så lasteplanet
  int yLast = y-2*lengde/3-lengde/5;
  Rectangle last = new Rectangle(x, yLast, 3*lengde/4, lengde/3);
  last.setStroke(Color.BLACK);
  last.setFill(Color.WHITE);
 
  // Så førerhuset
  int yHus = y-lengde/5-lengde/3-lengde/5;
  Rectangle hus = new Rectangle(x+3*lengde/4, yHus, lengde/6, lengde/5);
  hus.setStroke(Color.BLACK);
  hus.setFill(Color.WHITE);
 
  // Tre like store hjul, forskjøvet i x-retningen
  int r = lengde/8;
  Circle hjul1 = new Circle(x+r, y-r/2, r);
  hjul1.setStroke(Color.BLACK);
  hjul1.setFill(Color.WHITE);
  Circle hjul2 = new Circle(x+3*r, y-r/2, r);
  hjul2.setStroke(Color.BLACK);
  hjul2.setFill(Color.WHITE);
  Circle hjul3 = new Circle(x+7*r, y-r/2, r);
  hjul3.setStroke(Color.BLACK);
  hjul3.setFill(Color.WHITE);
 
  // Lastebilen settes sammen
  Group lastebil = new Group();
  lastebil.getChildren().add(under);
  lastebil.getChildren().add(last);
  lastebil.getChildren().add(hus);
  lastebil.getChildren().add(hjul1);
  lastebil.getChildren().add(hjul2);
  lastebil.getChildren().add(hjul3);
 
  return lastebil;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.