SkrivNavneliste.java [Last ned]

import java.io.*;
// Importerer aktuelle filklasser
 
public class SkrivNavneliste {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Åpner filen for skriving
  String filnavn = "navn.txt";
  PrintWriter skriver = new PrintWriter(filnavn);
 
  String[] navnTab = {"Jo","Jan","June","Jenny"};
 
  // Skriv hvert navn i navnTab til fil
  for (int i=0; i<navnTab.length; i++)
   skriver.println(navnTab[i]);
 
  skriver.close();   // Lukker filen
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.