Kopi.java [Last ned]

import java.io.File;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;
 
public class Kopi {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String innFil = args[0];
  String utFil = args[1];
  kopierFil(innFil, utFil);
 }
 
 public static void kopierFil(String inn, String ut) throws Exception {
  Scanner leser = new Scanner( new File(inn) );
  PrintWriter skriver = new PrintWriter(ut);
  leser.useDelimiter("\\Z");   // Slutt på filen
  String innhold = leser.next();
  skriver.print(innhold);
  leser.close();
  skriver.close();
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.