List.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import java.io.*;
 
public class List {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  if ( args.length == 1 ) {
   String katNavn = args[0];
   listFiler(katNavn);
  }
  else
   out.println("Bruk: java List katalog");
 }
 
 public static void listFiler(String katNavn) throws Exception {
  File katalog = new File(katNavn);
  if ( !katalog.exists() )
   out.println("Katalogen finnes ikke.");
  else
   if ( !katalog.isDirectory() )
    out.println("Katalogen er en fil.");
   else {
    String[] filer = katalog.list();
    for (String filnavn:filer)
     out.println(filnavn);
   }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.