Ordteller.java [Last ned]

import java.io.*;
import java.util.Scanner;
import static java.lang.System.*;
 
public class Ordteller {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String filnavn = "data.txt";
 
  Scanner leser = new Scanner( new File(filnavn) );
  int antOrd = 0;
  String ord;
 
  while ( leser.hasNext() ) {
   ord = leser.next();
   out.println(ord);
   antOrd++;
  }
 
  out.println("Antall ord: " + antOrd);
 
  leser.close(); // Lukk filen
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.