NavnSortering.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
 
public class NavnSortering {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String navnefil = args[0];
  skrivSortert(navnefil);
 }
 
 public static void skrivSortert(String filnavn) throws Exception {
 
  Scanner leser = new Scanner( new File(filnavn) );
 
  // Antall navn ligger på første linje:
  int antNavn = parseInt(leser.nextLine());
 
  String[] navnTab = new String[antNavn];
 
  for (int pos=0; pos<antNavn; pos++)
   navnTab[pos] = leser.nextLine();
 
  leser.close();
 
  Arrays.sort(navnTab);
 
  for (String navn : navnTab) {
   out.println( navn );
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.