FinnVarer.java [Last ned]

/*
 * Leser inn navnet på en varefil og et søkeord som
 * fra bruker, og skriver ut alle varer med et navn
 * som matcher søkeordet i filen. *
 * Forventer at filen inneholder navn på kolonnene i
 * første linje, og at semikolon er brukt som
 * skilletegn. Dvs. Nr;Navn;Pris;Antall
 */
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class FinnVarer {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  String filnavn = showInputDialog("Filnavn:");
  String søk = showInputDialog("Varesøk:");
  String skilletegn = showInputDialog("Skilletegn:");
  finnVarer(filnavn, søk, ";");
 }
 
 public static void finnVarer(String filnavn,
                String søk,
                String skilletegn) throws Exception {
  Scanner leser = new Scanner( new File(filnavn) );
  String linje;
 
  if ( leser.hasNextLine() ) {
   linje = leser.nextLine();
  } // NB! Fjernet bare kolonneoverskriftene
 
  while ( leser.hasNextLine() ) {
   linje = leser.nextLine();
   behandleVarelinje(linje, søk, skilletegn);
  }
  leser.close();
 }
 
 public static void behandleVarelinje(String linje,
                    String søk,
                    String skilletegn) {
  String[] vareTab = linje.split(skilletegn);
  int nr = Integer.parseInt(vareTab[0]);
  String navn = vareTab[1];
  double pris = Double.parseDouble(vareTab[2]);
  int antall = Integer.parseInt(vareTab[3]);
 
  if ( navn.matches( "(.)*" + søk + "(.)*" ) )
   out.println("Vare " + nr + ": " +
         navn + " - pris=" + pris +
         " antall=" + antall);
 }
 
}
 
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.