Ekko.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import java.util.*;
 
public class Ekko {
 
 public static void main(String[] args) {
  Scanner stdin = new Scanner(in);
 
  while (stdin.hasNextLine())
   out.println( stdin.nextLine() );
 
  stdin.close();
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.