Filter.java [Last ned]

import java.util.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class Filter {
 
 public static void main(String[] args) {
  String filter = args[0];
  Scanner stdin = new Scanner(in);
 
  String linje;
  while ( stdin.hasNextLine() ) {
   linje = stdin.nextLine();
   if ( linje.matches("(.)*" + filter + "(.)*") )
    out.println(linje);
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.