NettsideLeser.java [Last ned]

import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import static java.lang.System.*;
 
public class NettsideLeser {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 
  URL url = new URL(args[0]);
  URLConnection connection = url.openConnection();
 
  InputStream inn = connection.getInputStream();
  Scanner leser = new Scanner( new InputStreamReader(inn) );
 
  while ( leser.hasNextLine() )
   out.println( leser.nextLine() );
 
  inn.close();
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.