LagNettside.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Double.*;
import java.text.DecimalFormat; // Pene tall...
import java.sql.*;
import java.util.Scanner;
 
public class LagNettside {
 
 public static void main(String[] args) {
  try {
   Scanner leser = new Scanner(in);
   double prisGrense = leser.nextDouble();
   visVarer(prisGrense);
  }
  catch (Exception e) {
   out.println("Databasefeil: " + e.toString());
  }
 }
 
 public static void visVarer(double prisGrense) throws Exception {
  String driver = "org.sqlite.JDBC";
  String url = "jdbc:sqlite:butikk.db";
  String sql = "select * from Vare " +
         "where Pris < " + prisGrense;
 
  // Opprett forbindelsen til databasen
  Class.forName(driver);
  Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 
  // Utfør SQL-spørringen.
  Statement stmt = con.createStatement();
  ResultSet rs  = stmt.executeQuery(sql);
 
  DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.00");
  String vareNr, varenavn;
  double pris;
  int antall;
 
  while (rs.next()) { // Behandle hver rad
   vareNr  = rs.getString("Nr");
   varenavn = rs.getString("Navn");
   pris   = rs.getDouble("Pris");
   antall  = rs.getInt("Antall");
 
   out.println("Nr: " + vareNr
        + ", Navn: " + varenavn
        + ", Pris: " + df.format(pris)
        + ", Antall: " + antall);
  }
 
  con.close(); // Lukk forbindelsen til databasen
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.