LesFraFil.java [Last ned]

/*
 * Programmet ber om navnet på en tekstfil, leser innholdet på
 * denne og teller totalt antall tegn (alle slags tegn).
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.io.*;   // Diverse fil-klasser
import java.util.*;  // Spesielt Scanner-klassen
 
public class LesFraFil {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Åpner fil for innlesing
  String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
  File fil = new File(filnavn);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  int antallTegn = 0;
  while ( leser.hasNextLine() ) {
   String linje = leser.nextLine();
   antallTegn += linje.length();
  }
  leser.close();
 
  String utTxt = "Filnavn: " + fil + "\n"
         + "Totalt antall tegn: " + antallTegn;
 
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.