LesHeltallFraFil.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser heltall fra en fil med ukjent antall
 * linjer, og ukjent antall tall pr linje. Telleresultat
 * skrives ut i en ny fil med 'Res' foran filnavnet.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import java.io.*;   // Diverse fil-klasser
import java.util.*;  // Spesielt Scanner-klassen
 
public class LesHeltallFraFil {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Åpner fil med heltall for innlesing
  String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
  File fil = new File(filnavn);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  // Åpner resultatfil for skriving
  PrintWriter skriver = new PrintWriter("Res"+fil);
 
  int linjenr = 0;
  skriver.println("Resultat fra: " + fil);
  while ( leser.hasNextLine() ) {
   String linje = leser.nextLine();
   int antall, sum;
   if (linje.length() > 0 ) {
    // Linje med tall på, finn ut hvor mange...
    String[] dataTab = linje.split(" ");
    antall = dataTab.length;
    // Beregn summen av tallen på linjen
    sum=0;
    for (int i=0; i<dataTab.length; i++) {
     int tall = parseInt(dataTab[i]);
     sum += tall;
    }
   }
   else { // Tom linje, ingen heltall her...
    antall = 0;
    sum = 0;
   }
   linjenr++;
   skriver.println(linjenr + ": " + antall + " - " + sum);
  }
  leser.close();
  skriver.close();
 
  showMessageDialog(null, "Filen er ferdigbehandlet!");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.