Ordlengder.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser en tekstfil og teller opp forekomsten
 * av hhv korte ord (1-4), halvlange ord (5-10) og lange
 * ord (>10). Resultatene skrives ut både som abslolutte
 * tall og som prosenter.
 */
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import java.io.*;   // Diverse fil-klasser
import java.util.*;  // Spesielt Scanner-klassen
 
public class Ordlengder {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 
  String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
  File fil = new File(filnavn);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  int kort = 0, middels = 0, lang = 0;
  while ( leser.hasNextLine() ) {
   String linje = leser.nextLine();
   String[] ordliste = linje.split(" ");
   for (int i=0; i<ordliste.length; i++) {
     int ordlengde = ordliste[i].length();
     if ( ordlengde <= 4 )
      kort++;
     else
      if ( ordlengde <= 10 )
       middels++;
      else
       lang++;
   }
  }
  leser.close();
  int antOrd = kort + middels + lang;
  if ( antOrd > 0 ) {
   int kortProsent = 100*kort / antOrd;
   int middelsProsent = 100*middels / antOrd;
   int langProsent = 100*lang / antOrd;
 
   String ut = "Resultat." + "\n"
        + "Ant. korte ord: " + kort
        + ", dvs. " + kortProsent + "%" + "\n"
        + "Ant. halvlange ord: " + middels
        + ", dvs. " + middelsProsent + "%" + "\n"
        + "Ant. lange ord: " + lang
        + ", dvs. " + langProsent + "%";
   showMessageDialog(null, ut);
  }
  else
   showMessageDialog(null, "Filen inneholdt ingen ord!");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.