FjernLinjer.java [Last ned]

/*
 * Programmet fjerner alle blanke linjer fra en Java-fil.
 * Filnavnet er en kommandolinjeparameter.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.System.*;
import java.io.*;   // Diverse fil-klasser
import java.util.*;  // Spesielt Scanner-klassen
 
public class FjernLinjer {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Filnavn er kommandolinjeparameter
  String filnavn = args[0];
  File fil = new File(filnavn);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  String filTxt = "";
  while ( leser.hasNextLine() ) {
   String linje = leser.nextLine();
   if ( linje.length() > 0 )
    filTxt += linje + "\n";
  }
  leser.close();
 
  PrintWriter skriver = new PrintWriter(fil);
  skriver.println(filTxt);
  skriver.close();
 
  showMessageDialog(null, "Filbehandlingne er ferdig!");
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.