Diff.java [Last ned]

/*
 * Programmet sammenligner to tekstfiler. Finner
 * og skriver ut linjer som er forksjellige.
 */
import java.io.*;
import java.util.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class Diff {
 
 public static void main(String[] args) {
	// 'ut' er en felles sluttmelding til brukeren
  String ut = "Sammenliknede filer" + "\n";
 
  try {
   String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn (fil nr 1):");
   File fil = new File(filnavn);
   Scanner leser1 = new Scanner(fil, "utf8");
   // NB! Det kan være norske bokstaver på filene, og da
   // er info om filens tegnsett en mulig parameter til
   // Scanner-konstruktøren.
   ut += "Fil nr 1: " + filnavn;
 
   filnavn = showInputDialog("Gi filnavn (fil nr 2):");
   fil = new File(filnavn);
   Scanner leser2 = new Scanner(fil, "utf8");
   ut += "Fil nr 2: " + filnavn;
   // Da er begge datastrømmene åpne
 
   int antUlike = 0;
   String ulikeLinjer = "";
   int linjeNr = 0;
   while ( leser1.hasNextLine() ) {
    String linjeFra1 = leser1.nextLine();
    String linjeFra2 = leser2.nextLine();
    linjeNr++;
    if ( !linjeFra1.equals(linjeFra2) ) {
     antUlike++;
     ulikeLinjer += linjeNr + ": " + linjeFra1 + "\n"
            + linjeNr + ": " + linjeFra2 + "\n\n";
    }
   }
   if ( antUlike > 0 ) {
    ut += "Følgende linjer var ulike: " +
       "\n" + ulikeLinjer +
       "\n" + "Antall ulike linjer: " + antUlike;
   }
   else
    ut += "Ingen linjer var ulike! Ant.linjer = "+linjeNr;
  }
  catch (Exception e) {
   ut = "Filsammenlikningen lot seg ikke utføre!";
  }
  showMessageDialog(null, ut);
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.