SnuSortertNavneliste.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser lese en tekstfil med alfabetisk sorterte
 * navn, ett navn pr linje, og skriver listen tilbake til den
 * samme filen men, med motsatt sortering. Filnavnet er en
 * kommandolinjeparameter.
 */
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.io.*;   // Diverse fil-klasser
import java.util.*;  // Spesielt Scanner-klassen
 
public class SnuSortertNavneliste {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Lager stor nok navneliste med plass alle navn på filen
  final int ANT_NAVN = 1000;
  String[] navneliste = new String[ANT_NAVN];
 
  // Filnavnet er kommandolinjeparameter
  String filnavn = args[0];
  File fil = new File(filnavn);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  // Leser inn en alfabetisk sortert navneliste
  int i = 0;
  while ( leser.hasNextLine() )
   navneliste[i++] = leser.nextLine();
  leser.close();
  int logiskLengde = i-1;
 
  // Skriver listen tilbake til filen med motsatt sortering
  PrintWriter skriver = new PrintWriter(filnavn);
  for (i=0; i<=logiskLengde; i++)
   skriver.println(navneliste[logiskLengde-i]);
  skriver.close();
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.