SettInnSortert.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser en fornavnsliste fra fil og et nytt
 * navn leses fra brukeren og settes inn i lista slik at
 * den kan skrives tilbake til filen alfabetisk sortert.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.System.*;
import java.io.*;   // Diverse fil-klasser
import java.util.*;  // Spesielt Scanner-klassen
 
public class SettInnSortert {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 
  String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
  File fil = new File(filnavn);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  // Hvor mange navn er det på filen?
  int antNavn = 0;
  while ( leser.hasNextLine() ) {
   String navn = leser.nextLine();
   antNavn++;
  }
  leser.close();
  // Lager navneliste med plass til ett nytt navn
  String[] navneliste = new String[antNavn+1];
 
  // Reåpner den samme filen
  leser = new Scanner(fil);
  int nr = 0;
  for (int i=0; i<antNavn; i++)
   navneliste[i] = leser.nextLine();
  leser.close();
 
  // Legger inn nytt navn bakerst i navnelisten
  navneliste[antNavn] = showInputDialog("Gi nytt fornavn:");
 
  Arrays.sort(navneliste);
 
  PrintWriter skriver = new PrintWriter(filnavn);
  for (int i=0; i<=antNavn; i++)
   skriver.println(navneliste[i]);
  skriver.close();
 
  out.println("Filbehandling ferdig. Reåpne filen: "+filnavn);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.