TellOrdlengder.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser en tekstfil og teller opp forekomsten
 * av alle ord med lengder under 12 (ord av lengde 1, av
 * lengde 2, osv.) Ord som er lengre en 12 telles samlet.
 */
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.io.*;   // Diverse fil-klasser
import java.util.*;  // Spesielt Scanner-klassen
 
public class TellOrdlengder {
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  final int MAX_LENGDE = 12;
  int[] antallAv = new int[MAX_LENGDE];
 
  String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
  File fil = new File(filnavn);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  // Dersom det er norske bokstaver i teksten, og
  // den er lagret i tegnsettet utf8, bruk:
  //  Scanner leser = new Scanner(fil, "utf8");
 
  while ( leser.hasNextLine() ) {
   String linje = leser.nextLine();
   String[] ordliste = linje.split("( |\\.|,)+");
   // Deler linjen i ord vha. mellomrom, punktum og komma.
   for (int i=0; i<ordliste.length; i++) {
     int ordlengde = ordliste[i].length();
     if ( ordlengde < MAX_LENGDE )
      antallAv[ordlengde]++;
     else
      antallAv[0]++;
   }
  }
  leser.close();
 
  String utTxt = "RESULTAT" + "\n";
  for (int i=1; i<MAX_LENGDE; i++)
   utTxt += "Ordlengde " + i + ": " + antallAv[i] + "\n";
  utTxt += "Ordlengde >= " + MAX_LENGDE + ": " + antallAv[0];
  showMessageDialog(null, utTxt);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.