Median.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser høydedata fra fil, jentenes
 * høyde på første linje og guttenes på andre.
 * Både jentenes og guttenes medianhøyde beregnes
 * og skrives inn til slutt på samme fil.
 * Høyder er skilt av ett eller flere blanke tegn.
 */
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Integer.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
 
public class Median {
 
 public static void main(String[] args) {
  try {
   String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
   File fil = new File(filnavn);
   Scanner leser = new Scanner(fil);
 
   // Første linje inneholder jentenes høyder
   String linje = leser.nextLine();
   String[] dataTab = linje.split("( )+");
   int[] jenteHøyder = new int[dataTab.length];
   for (int i=0; i<dataTab.length; i++)
    jenteHøyder[i] = parseInt(dataTab[i]);
 
   // Andre linje inneholder guttenes høyder
   linje = leser.nextLine();
   dataTab = linje.split("( )+");
   int[] gutteHøyder = new int[dataTab.length];
   for (int i=0; i<dataTab.length; i++)
    gutteHøyder[i] = parseInt(dataTab[i]);
 
   leser.close();
 
   FileWriter skrivelink = new FileWriter(filnavn, true);
   PrintWriter skriver = new PrintWriter(skrivelink);
   skriver.println("\n"+"Jentemedian: " + median(jenteHøyder)
          + "\n"+"Guttemedian: " + median(gutteHøyder) );
   skriver.close();
  }
  catch (Exception e) {
   out.println("Problemer med fildata: " + e.toString());
  }
 }
 
 private static int median(int[] tab) {
  int median = 0;
  Arrays.sort(tab);
   int midten = tab.length/2;
   if ( tab.length % 2 == 1 )
    median = tab[midten];
   else
    median = (tab[midten-1]+tab[midten])/2;
  return median;
 }
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.