PersonAlderInfo.java [Last ned]

/*
 * Leser personopplysninger fra en fil, der hver linje er på
 * formen: fornavn#etternavn#alder#yrke.
 * Programmet skriver ut en liste, sortert på etternavn,
 * over dem som har en innlest alder.
 * Forutsetter at alle inndatalinjene er korrekt oppsatt.
 */
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
 
public class PersonAlderInfo {
 
 public static void main(String[] args) {
  String filnavn = showInputDialog("Gi filnavn:");
  try {
   // Inndatastrøm åpnes
   File fil = new File(filnavn);
   Scanner leser = new Scanner(fil);
   Person[] personListe = new Person[100];
   int nr = 0;
   while ( leser.hasNextLine() ) {
    String linje = leser.nextLine();
    String[] data = linje.split("#");
    // Skilletegn på filen er ett grindtegn #
    String fornavn = data[0];
    String etternavn = data[1];
    int alder = parseInt(data[2]);
    String yrke = data[3];
    personListe[nr] = new Person(fornavn, etternavn, alder, yrke);
    nr++;
   }
   leser.close();
   int antallNavn = nr;
 
   String tallTxt = showInputDialog("Gi alder:");
   int lestAlder = parseInt(tallTxt);
   String utTxt = "Liste over dem som er " + lestAlder + " år:" + "\n";
   for (int i=0; i<antallNavn; i++)
    if ( personListe[i].alder == lestAlder )
     utTxt += personListe[i].toString() + "\n";
   showMessageDialog(null, utTxt);
  }
  catch (Exception e) {
   showMessageDialog(null, "Problem med filen!");
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.