PersonAlderSQL.java [Last ned]

/*
 * Leser personopplysninger fra en SQLite-database, og
 * skriver ut opplysninger om alle med en gitt alder
 * (lest inn fra brukeren).
 *
 * Forutsetter at databasetabellen Person er opprettet
 * i databasen person.db, se SQL-skript nederst i filen.
 * 
 */
 
 
import static javax.swing.JOptionPane.*;
import static java.lang.Integer.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
import java.sql.*;
 
 
public class PersonAlderSQL {
 
 private static String jdbcDriver = "org.sqlite.JDBC";
 private static String url    = "jdbc:sqlite:person.db";
 
 private static Connection conn  = null;
 
 
 public static void main(String[] args) {
  String utTxt = "";
  kobleOpp();
 
  try {
   String tallTxt = showInputDialog("Gi alder:");
   int lestAlder = parseInt(tallTxt);
 
   String sql = "SELECT * FROM Person WHERE Alder = " + lestAlder;
   utTxt = hentPersonData(sql);
  }
  catch (NumberFormatException e) {
   // Gjør gjerne denne koden om slik at innlesing av alder
   // fortsetter helt til inndata er lovlig.
   utTxt = "Ulovlig alder!";
  }
 
  showMessageDialog(null, utTxt);
  kobleNed();
 }
 
 
 // Henter personopplysninger fra databasen
 private static String hentPersonData(String sql) {
  String svar = "";
 
  try {
   Statement stmt = conn.createStatement();
   ResultSet rs  = stmt.executeQuery(sql);
 
   String fornavn, etternavn, stilling;
   int alder;
 
   while (rs.next()) {
    fornavn  = rs.getString("Fornavn");
    etternavn = rs.getString("Etternavn");
    alder   = rs.getInt("Alder");
    stilling = rs.getString("Stilling");
 
    svar += etternavn + ", " + fornavn + " (" + alder + ") - " + stilling + "\n";
   }
  }
  catch (SQLException e) {
   feil("Spørring mot databasen feilet." + e.toString());
  }
 
  return svar;
 }
 
 
 // Kobler opp til databasen.
 private static void kobleOpp() {
  try {
   Class.forName(jdbcDriver);
   conn = DriverManager.getConnection(url); 
  }
  catch (ClassNotFoundException e) {
   feil("Fant ikke JDBC-driver " + jdbcDriver + "\n" + e.toString());
  }
  catch (SQLException e) {
   feil("Oppkobling til databasen " + url + " feilet.\n" + e.toString());
  }
 }
 
 
 // Lukker forbindelsen til databasen.
 private static void kobleNed() {
  try {
   if (conn != null)
    conn.close();
  }
  catch (SQLException e) {
   feil("Klarte ikke å lukke forbindelsen til databasen " + url + "\n" + e.toString());
  }
 }
 
 
 // Viser feilmelding og avslutter
 private static void feil(String msg) {
  if (conn != null)
   kobleNed();
  showMessageDialog(null, msg);
  System.exit(-1);
 }
 
}
 
 
/*
 
create table Person
(
 Nr    integer primary key,
 Fornavn  varchar(50),
 Etternavn varchar(50),
 Alder   integer,
 Stilling varchar(50)
);
 
insert into Person values(1, 'Per',   'Olsen', 24, 'Selger');
insert into Person values(2, 'Anne',   'Hansen', 31, 'Mellomleder');
insert into Person values(3, 'Jon Ola', 'Bakken', 41, 'Reparatør');
insert into Person values(4, 'Oda Lise', 'Li',   28, 'Saksbehandler');
 
*/
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.