ValutaOmregning.java [Last ned]

import java.net.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import static java.lang.System.*;
import static java.lang.Double.*;
import static javax.swing.JOptionPane.*;
 
public class ValutaOmregning {
 
 public static void main(String[] args) {
  double kurs = 0;
  // Dagens kurs, EUR mot NKR hentes fra den europeiske sentralbanken
  try {
   URL url = new URL(
     "http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml");
   URLConnection connection = url.openConnection();
   InputStream inn = connection.getInputStream();
   Scanner leser = new Scanner(new InputStreamReader(inn));
   while ( leser.hasNextLine() && (kurs == 0) ) {
    String txtLinje = leser.nextLine();
    String[] data = txtLinje.split("\'");
    // Mange linjer på fila inneholder ikke valutainfo, og hoppes over.
    // Leter opp den linjen med valutainfo som inneholder norske kroner
    if ( data.length > 3 && data[1].equals("NOK") )
     kurs = parseDouble(data[3]);
     // Kursen er funnet (kurs != 0), og lesingen avbrytes.
   }
   inn.close();
 
   String tallTxt = showInputDialog("Gi beløp i euro:");
   double euro = parseDouble(tallTxt);
 
   double kroner = euro * kurs;
 
   String ut = "Vekslebeløp: " + avrund(euro,2) + " EUR" + "\n" +
         "Dagens kurs: " + avrund(kurs,3) + " NKR/EUR" + "\n" +
         "Utbetaling: " + avrund(kroner,2) + " NKR";
   showMessageDialog(null, ut);
  }
  catch(Exception e) {
   out.println("Feil med url og nettilgangen");
  }
 }
 
 public static double avrund(double tall, int d) {
  double tiPot = Math.pow(10,d);
  tall = (int)(tall*tiPot +0.5)/tiPot;
  return tall;
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.