Deltager.java [Last ned]

/*
 * Klasse for å representere en enkelt deltager i skøyteløp.
 *
 */
public class Deltager {
 int  nr;   // Deltagernummer
 String navn;  // Navn på deltager
 double tid5H, tid5T, tid15H, tid10T;
   // Tid på hver av de fire distansene
   // 5H=500, 5T=5000, 15H=1500, 10T=10000
 
 public Deltager(int nr, String navn,
         double tid5H, double tid5T,
         double tid15H, double tid10T) {
 
  this.nr = nr;     
  this.navn = navn;
  this.tid5H = tid5H;  
  this.tid5T = tid5T;
  this.tid15H = tid15H; 
  this.tid10T = tid10T;
 }
 
 public Deltager(int nr, String navn,
         double tid5H, double tid5T) {
  this(nr, navn, tid5H, tid5T, 0.0, 0.0);
 }
 
 
 public void setNr(int nr) {
  this.nr = nr;
 }
 
 public void setNavn(String navn) {
  this.navn = navn;
 }
 
 public void setTid5H(double tid5H) {
  this.tid5H = tid5H;
 }
 
 public void setTid5T(double tid5T) {
  this.tid5T = tid5T;
 }
 
 public void setTid15H(double tid15H) {
  this.tid15H = tid15H;
 }
 
 public void setTid10T(double tid10T) {
  this.tid10T = tid10T;
 }
 
 public int getNr() {
  return nr;
 }
 
 public String getNavn() {
  return navn;
 }
 
 public double getTid5T() {
  return tid5T;
 }
 
 public double getTid15H() {
  return tid15H;
 }
 
 public double getTid10T() {
  return tid10T;
 }
 
 public double getTid5H() {
  return tid5H;
 }
 
 
 public double poengsum() {
  // Poengsum er samlet tid regnet om til 500-metertider.
  return tid5H + tid5T/10 + tid15H/3 + tid10T/20;
 }
 
 
 public String toString() {
  return "Deltager " + nr + " " + navn
     + " - 500m = " + tid5H 
     + " - 5000m = " + tid5T 
     + " - 1500m = " + tid15H
     + " - 10000m = " + tid10T
     + " - poengsum = " + poengsum();
 }
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.