Dialog.java [Last ned]

import java.lang.Double;
import java.lang.Integer;
import javax.swing.JOptionPane;
 
/*
 * Hjelpeklasse med statiske metoder for robust innlesing
 * av tekststrenger, heltall og kommatall via dialogvindu,
 * samt visning av meldinger via dialogvindu.
 */
public class Dialog {
 
 public static void visMelding(String ledetekst) {
  JOptionPane.showMessageDialog(null, ledetekst);
 }
 
 public static String lesString(String ledetekst) {
  String innTxt = JOptionPane.showInputDialog(ledetekst);
  return innTxt;
 }
 
 public static int lesInt(String ledetekst) {
  int tall = 0;
  boolean ok = true;
  String feilmelding = "";
  do {
   String innTxt = JOptionPane.showInputDialog(feilmelding + ledetekst);
   try {
    tall = Integer.parseInt(innTxt);
    ok = true;
   }
   catch (NumberFormatException e) {
    ok = false;
    feilmelding = "Ulovlig tallverdi! \n";
   }
  } while (!ok);
 
  return tall;
 }
 
 public static double lesDouble(String ledetekst) {
  double tall = 0;
  boolean ok = true;
  String feilmelding = "";
  do {
   String innTxt = JOptionPane.showInputDialog(feilmelding + ledetekst);
   try {
    tall = Double.parseDouble(innTxt);
    ok = true;
   }
   catch (NumberFormatException e) {
    ok = false;
    feilmelding = "Ulovlig tallverdi! \n";
   }
  } while (!ok);
 
  return tall;
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.