Skoytelop.java [Last ned]

import static java.lang.System.*;
import java.lang.Double;
import java.lang.Integer;
import java.util.*;
import java.io.*;
 
/*
 * Hovedklasse for registrering av skøytetider.
 *
 * Resultatene blir lagret på en fast tekstfil og blir
 * registrert i to omganger (etter dag 1 og etter dag 2).
 *
 * Hvis datafilen er tom, så blir programmet kjørt for dag 1,
 * dvs. at nr, navn og tider for 500 og 5000 skal registreres.
 * Etter dag 2 skal data for dag 1 først leses inn fra fil, 
 * og tider for 1500 og 10000 legges til.
 *
 * Etter dag 2 blir navn på vinnere skrevet ut, sammen med
 * navn, tider og poengsum for alle deltagere.
 * 
 */
public class Skoytelop {
 
 // Skilletegn ved lagring til fil
 private static String SKILLETEGN = ";";
 
 // Navn på tekstfil der resultatene blir lagret.
 private static String FILNAVN = "skoytelop.txt";
 
 // Referansetabell for å ta vare på deltagere.
 private static Deltager[] løperTab;
 
 // Settes til true hvis datafilen er tom.
 private static boolean dag1;
 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  lesInnFraFil();
  lesInnResultat();
  skrivTilFil();
 
  if (!dag1) {
   double best = bestePoengsum();
   visResultater(best);
  }
 }
 
 private static void lesInnFraFil() throws Exception {
 
  // Inndatastrøm åpnes
  File fil = new File(FILNAVN);
  Scanner leser = new Scanner(fil);
 
  // Første linje på filen inneholder antall deltagere.
  // Hvis filen er tom, leses antall deltagere inn fra bruker.
  int antall;
  if (leser.hasNextLine()) {
   antall = Integer.parseInt(leser.nextLine());
   dag1 = false;
  }
  else {
   antall = Dialog.lesInt("Antall deltagere:");
   dag1 = true;
  }
  løperTab = new Deltager[antall];
 
  // Les inn resultater for alle deltagere
  int pos = 0;
  while (leser.hasNextLine()) {
   String linje = leser.nextLine();
   String[] data = linje.split(SKILLETEGN);
   int nr = Integer.parseInt(data[0]);
   String navn = data[1];
   double tid5H = Double.parseDouble(data[2]);
   double tid5T = Double.parseDouble(data[3]);
   double tid15H = Double.parseDouble(data[4]); // Settes til 0.0 etter dag 1
   double tid10T = Double.parseDouble(data[5]); // Settes til 0.0 etter dag 1
   Deltager d = new Deltager(nr, navn, tid5H, tid5T, tid15H, tid10T);
   løperTab[pos] = d;
   pos++;
  }
 
  leser.close();
 }
 
 public static void skrivTilFil() throws Exception {
  PrintWriter skriver = new PrintWriter(FILNAVN);
 
  // Skriv antall deltagere på første linje
  int antall = løperTab.length;
  skriver.println(antall);
 
  // Skriv ut alle deltagere
  for (int nr=0; nr<antall; nr++) {
   Deltager d = løperTab[nr];
   String linje = d.getNr() + SKILLETEGN
    + d.getNavn() + SKILLETEGN
    + d.getTid5H() + SKILLETEGN
    + d.getTid5T() + SKILLETEGN
    + d.getTid15H() + SKILLETEGN
    + d.getTid10T();
   skriver.println(linje);
  }
 
  skriver.close();
 }
 
 private static void lesInnResultat() {
 
  if (dag1) {
   // Les inn nr, navn og tider for 500m og 5000m
   for (int nr=0; nr<løperTab.length; nr++) {
    løperTab[nr] = lesDeltagerDag1();
   }
  }
 
  else { 
   // Dag 2: Oppdater med tider for 1500m og 10000m
   for (int nr=0; nr<løperTab.length; nr++) {
    oppdaterDeltagerDag2(løperTab[nr]);
   }
  }
 }
 
 private static Deltager lesDeltagerDag1() {
  int nr    = Dialog.lesInt("Deltagernr:");
  String navn = Dialog.lesString("Navn:");
  double tid5H = Dialog.lesDouble("Tid 500m:");
  double tid5T = Dialog.lesDouble("Tid 5000m:");
 
  // Opprett nytt Deltager-objekt.
  Deltager d = new Deltager(nr, navn, tid5H, tid5T);
 
  return d;
 }
 
 private static void oppdaterDeltagerDag2(Deltager d) {
  int dnr = d.getNr();
  double tid15H = Dialog.lesDouble("Tid 1500m for deltager " + dnr + ":");
  double tid10T = Dialog.lesDouble("Tid 10000m for deltager " + dnr + ":");
 
  // Oppdater Deltager-objekt
  d.setTid15H(tid15H);
  d.setTid10T(tid10T);
 }
 
 private static double bestePoengsum() {
  double bestePoengsum = Double.MAX_VALUE;
 
  for (int nr=0; nr<løperTab.length; nr++) {
   // Ta vare på hvis ny beste poengsum
   if (løperTab[nr].poengsum() < bestePoengsum) {
    bestePoengsum = løperTab[nr].poengsum();
   }
  }
 
  return bestePoengsum;
 }
 
 private static void visResultater(double best) {
  String vinnere = "Vinnere:\n";
  for (int lnr=0; lnr<løperTab.length; lnr++) {
 
   // Skriv ut navn, tider og poengsum for alle
   out.println(løperTab[lnr].toString());
 
   // Ta vare på navn til de som har best poengsum
   if (løperTab[lnr].poengsum() == best) {
    vinnere += løperTab[lnr].getNavn() + " ";
   }
  }
 
  out.println(vinnere);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.