RektangelTegning.java [Last ned]

/*
 * Programmet leser data om rektangler fra en
 * skilletegnseparert fil. Rektanglene opprettes
 * i en tabell, og tegnes ut på en grafisk flate.
 */
import static java.lang.Integer.*;
import static java.lang.System.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
 
public class RektangelTegning extends EasyGraphics {
 
 public static void main(String[] args) {
  launch(args);
 }
 
 public void run() {
  makeWindow("Rektangeltegning", 900, 500);
 
  // Antar at det ikke er flere enn 50
  // rektangler på den aktuelle filen.
  Rektangel[] r = new Rektangel[20];
  int i = 0;
  try {
   String filnavn = "rektangler.txt";
   File fil = new File(filnavn);
   Scanner leser = new Scanner(fil);
 
   while ( leser.hasNextLine() ) {
    String linje = leser.nextLine();
    String[] data = linje.split("#");
    int x = parseInt(data[0]);
    int y = parseInt(data[1]);
    int b = parseInt(data[2]);
    int h = parseInt(data[3]);
    r[i++] = new Rektangel(x,y,b,h);
   }
   leser.close();
   int antRek = i;
 
   for (i=0; i<antRek; i++) {
    int rv = trekk(0,255);
    int gv = trekk(0,255);
    int bv = trekk(0,255);
    setColor(rv,gv,bv);
    fillRectangle(r[i].x,r[i].y,r[i].b,r[i].h);
    pause(50);
   }
  }
  catch ( Exception e) {
   out.println("Problem med filen");
  }
 }
 
 // Trekker et tilfeldig heltall i området: fra-til.
 public static int trekk(int fra, int til) {
  return (int)( Math.random()*(til-fra+1) ) + fra;
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.