KlikkApp.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class KlikkApp extends JFrame implements ActionListener {
 
 int    antAv1=0, antAv2=0;
 JButton  knapp1, knapp2, nullstill;
 JTextField tekst1, tekst2;
 
 public static void main(String[] args) {
  KlikkApp vindu = new KlikkApp();
  vindu.setTitle("Knappeklikk");
  vindu.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  vindu.opprettGUI();
  vindu.setSize(260,170);
  vindu.setVisible(true);
 }
 
 public void opprettGUI() {
  setLayout( new FlowLayout() );
 
  // Oppretter ledeteksten som skal stå øverst
  JLabel ledetekst = new JLabel("Klikk på en av de to knappene.");
  add(ledetekst);
 
  // Oppretter den første knappen
  knapp1 = new JButton("Knapp 1");
  knapp1.addActionListener(this);
  add(knapp1);
 
  // Oppretter det første tekstfeltet
  tekst1 = new JTextField(10);
  add(tekst1);
 
  // Oppretter den andre knappen
  knapp2 = new JButton("Knapp 2");
  knapp2.addActionListener(this);
  add(knapp2);
 
  // Oppretter det andre tekstfeltet
  tekst2 = new JTextField(10);
  add(tekst2);
 
  // Oppretter den tredje knappen
  nullstill = new JButton("Nullstill");
  nullstill.addActionListener(this);
  add(nullstill);
 }
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if ( e.getSource() == knapp1 ) {
   antAv1++;
   tekst1.setText("Antall klikk = " + antAv1);
  }
  else if ( e.getSource() == knapp2 ) {
   antAv2++;
   tekst2.setText("Antall klikk = " + antAv2);
  }
  else { // Nullstilling
   antAv1 = 0;
   antAv2 = 0;
   tekst1.setText("");
   tekst2.setText("");
  }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.