SoneKlikk.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SoneKlikk extends JFrame implements ActionListener {
 
 int antall = 0;
 JButton knapp;
 JTextField tekstfelt;
 
 public static void main(String[] args) {
  SoneKlikk vindu = new SoneKlikk();
  vindu.setTitle("Soneklikking");
  vindu.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  vindu.opprettGUI();
  vindu.setSize(300, 100);
  vindu.setVisible(true);
 }
 
 public void opprettGUI() {
  knapp = new JButton("Klikk her!");
  knapp.addActionListener(this);
  add(knapp, BorderLayout.NORTH);
  tekstfelt = new JTextField(10);
  add(tekstfelt, BorderLayout.SOUTH);
 }
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  antall++;
  tekstfelt.setText("Antall klikk = " + antall);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.