Valutakalkulator.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import static java.lang.Double.*;
 
public class Valutakalkulator extends JFrame implements ActionListener {
 
 JButton beregn;
 JTextField inn, ut;
 JComboBox liste;
 String[] valutakode = {"EUR", "USD", "GBP"};
 double[] valutakurs = { 7.75, 5.60, 8.78};
 
 public static void main(String[] args) {
  Valutakalkulator vindu = new Valutakalkulator();
  vindu.setTitle("Valutakalkulator");
  vindu.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  vindu.opprettGUI();
  vindu.setSize(330,80);
  vindu.setVisible(true);
 }
 
 public void opprettGUI() {
  setLayout( new FlowLayout() );
 
  inn = new JTextField(6);
  liste = new JComboBox(valutakode);
  /***********************************************************
   * NB! Ved kompilering av koden kommer det en advarsel/note,
   * men det er laget class-fil og programmet kan kjøres.
   ***********************************************************
   * Merk at i Java7 er JComboBox endret til generisk datatype
   * og da kreves det at datatypen (her String) til elementene
   * i nedtrekkslista blir angitt i kallet på konstruktøren:
   *   liste = new JComboBox<String>(valutakode);
   * Dette temaet blir behandlet i kapittel 9.
   ***********************************************************
   */
 
  beregn = new JButton("=");
  ut = new JTextField(6);
 
  add(inn);
  add(liste);
  add(beregn);
  add(ut);
  add(new JLabel("NKR"));
 
  inn.addActionListener(this);
  liste.addActionListener(this);
  beregn.addActionListener(this);
 
  ut.setEditable(false);
 }
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  try {
   double innbeløp = parseDouble( inn.getText() );
   int valutaNr = liste.getSelectedIndex();
   double dagskurs = valutakurs[valutaNr];
   double utbeløp = innbeløp * dagskurs;
   ut.setText("" + Math.round(utbeløp) + ".00");
  }
  catch (Exception ex) {
   ut.setText("Feil i beløp!");
  }
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.