FlyttFirkant.java [Last ned]

/*
 * Et grafikkprogram der en rød firkant kan plasseres
 * rundt om på tegneflaten ved å museklikke.
 * OBS! Filen med klassen Tegneflate må ligge i samme
 * mappe som programmet (se deklarasjon av lerret).
 */
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class FlyttFirkant extends JFrame {
 
 public static void main(String[] args) {
  FlyttFirkant vindu = new FlyttFirkant();
  vindu.setSize(300, 300);
  vindu.setTitle("Flytter firkant");
  vindu.setLayout( new BorderLayout() );
 
  // OBS! Tegneflate er vår egen klasse, og må ligge i
  // samme mappe som programmet pga. deklarasjonen her.
  Tegneflate lerret = new Tegneflate();
 
  vindu.add(lerret);
 
  vindu.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  vindu.setVisible(true);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.