LetIFil.java [Last ned]

/*
 * GUI-program som teller antall forekomster av en innlest
 * tegnsekvens på en tekstfil. I denne oppgaven demonstreres
 * bruk av en "panel i panel"-teknikk for å konstruere GUI.
 * Vi beholder default organisering BorderLayout i stedet for
 * å veksle rett over i FlowLayout (se tidligere oppgaver).
 */
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
 
public class LetIFil extends JFrame implements ActionListener {
 
 JTextField txtFil, txtSekvens;
 JLabel   etikettStatus;
 JButton  beregn, blank;
 
 public static void main(String[] args) {
  LetIFil vindu = new LetIFil();
  vindu.setTitle("Sekvensteller");
  vindu.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  vindu.opprettGUI();
  vindu.pack();
  vindu.setVisible(true);
 }
 
 public void opprettGUI() {
  // Beholder default organisering: BorderLayout
  // Viser bruk av "panel i panel"-teknikken
  JPanel nvp = new JPanel();
  JPanel svp = new JPanel();
  JPanel vp = new JPanel();
  JPanel cp = new JPanel();
  JPanel ep = new JPanel();
  JPanel sp = new JPanel();
 
  nvp.add( new JLabel(" Filnavn:") );
 
  txtFil = new JTextField(15);
  nvp.add(txtFil);
 
  svp.add( new JLabel("Søkesekvens:") );
 
  txtSekvens = new JTextField(12);
  svp.add(txtSekvens);
 
  // Alle panel er default FlowLayout, men
  // dette kan endres til annen organisering
  vp.setLayout( new BorderLayout() );
  vp.add(nvp, BorderLayout.NORTH);
  vp.add(svp, BorderLayout.SOUTH);
 
  ep.setLayout( new BorderLayout() );
  beregn = new JButton("Søk");
  beregn.addActionListener(this);
  ep.add(beregn, BorderLayout.NORTH);
 
  blank = new JButton("Blank ut");
  blank.addActionListener(this);
  ep.add(blank, BorderLayout.SOUTH);
 
  cp.add(vp);
  cp.add(ep);
  add(cp, BorderLayout.CENTER);
 
  sp.setLayout( new FlowLayout(FlowLayout.LEFT) );
  // Ekstra: Setter venstrejustering på sør-panelet
  sp.add( new JLabel(" Søkeresultat:") );
  etikettStatus = new JLabel("");
  sp.add(etikettStatus);
 
  add(sp, BorderLayout.SOUTH);
 }
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  if ( e.getSource() == beregn ) {
   tellSekvenserPåFil();
  }
  else if ( e.getSource() == blank ) {
      txtFil.setText("");
      txtSekvens.setText("");
      etikettStatus.setText("");
     }
 }
 
 // Hjelpemetode til filaktivitet
 private void tellSekvenserPåFil() {
  try {
   String leterEtter = txtSekvens.getText();
   String filnavn = txtFil.getText();
   File fil = new File(filnavn);
   Scanner leser = new Scanner(fil);
   int antallSekvenser = 0;
   while ( leser.hasNext() ) {
    String sekvens = leser.next();
    if ( sekvens.contains(leterEtter) )
     antallSekvenser++;
   }
   leser.close();
   etikettStatus.setText("Antall forekomster = " + antallSekvenser);
  }
  catch (Exception e) {
   etikettStatus.setText("Kunne ikke lese fra filen!");
  }
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.