Bilmodeller.java [Last ned]

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
 
/* Programmet lar brukeren velge en bilmodell vha to
 * kombinasjonsbokser - en for bilmerker og en for bilmodeller.
 * Når brukeren velger bilmerke fra den første listen,
 * blir den andre listen oppdatert med aktuelle modeller.
 *
 * NB! Ved kompilering av koden kommer det en advarsel/note,
 * men det er laget class-fil og programmet kan kjøres.
 ***********************************************************
 * Merk at i Java7 er JComboBox endret til generisk datatype
 * og da kreves det at datatypen (her String) til elementene
 * i nedtrekkslista blir angitt i kallet på konstruktøren:
 *
 * JComboBox<String> merker = new JComboBox<String>(merkeTabell);
 *
 * Dette temaet blir behandlet i kapittel 9.
 */
 
public class Bilmodeller extends JFrame implements ActionListener {
 
 private JComboBox merker, modeller;
 
 private String[] merkeTabell =
  { "Ford", "Opel", "Toyota" };
 
 private String[][] modellTabell = 
  {
   { "Fiesta", "Focus", "Mondeo" },
   { "Corsa", "Astra", "Insignia", "Ampera" },
   { "Auris", "Prius", "Avensis", "RAV4" }
  };
 
 
 public static void main(String[] args) {
  Bilmodeller vindu = new Bilmodeller();
  vindu.setTitle("Bilmodeller");
  vindu.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  vindu.opprettGUI();
  vindu.pack();
  vindu.setLocationRelativeTo(null);
  vindu.setVisible(true);
 }
 
 
 public void opprettGUI() {
  setLayout(new FlowLayout());
 
  JLabel lblMerker = new JLabel("Merker: ");
  merker = new JComboBox(merkeTabell);
  JLabel lblModeller = new JLabel("Modeller: ");
  modeller = new JComboBox();
 
  add(lblMerker);
  add(merker);
  add(lblModeller);
  add(modeller);
 
  merker.addActionListener(this);
 
  visAktuelle(0); // Default-valget
 }
 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  int merkeNr = merker.getSelectedIndex();
  modeller.removeAllItems();
  visAktuelle(merkeNr);
 }
 
 
 private void visAktuelle(int merkeNr) {
  String[] aktuelle = modellTabell[merkeNr];
  for (String m : aktuelle)
   modeller.addItem(m);
 }
 
}
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.