Bondesjakk.java [Last ned]

/* 
 * Brukergrensesnitt for bondesjakkprogrammet.
 * 
 */
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class Bondesjakk extends JPanel implements MouseListener {
 
 private static final int MARG    = 50;
 private static final int BOKS    = 50;
 private static final int ANT_BOKSER = 10;
 private static final int ANT_PÅ_RAD = 5;
 private static final int BREDDE   = MARG*2 + BOKS*ANT_BOKSER;
 private static final int HØYDE   = MARG*3 + BOKS*ANT_BOKSER;
 
 private Brett      B;
 private MaskinSpiller  M;
 
 
 public static void main(String[] args) {
  JFrame app = new JFrame();
  app.setTitle("Bondesjakk");
  app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 
  Bondesjakk panel = new Bondesjakk();
  app.add(panel, BorderLayout.CENTER);
 
  app.setSize(BREDDE, HØYDE);
  app.setResizable(false);
  app.setLocationRelativeTo(null);
  app.setVisible(true);
 }
 
 
 public Bondesjakk() {
  B = new Brett(ANT_BOKSER, ANT_PÅ_RAD);
  M = new MaskinSpiller(B);
  addMouseListener(this);
 }
 
 
 // Tegner spillbrettet på nytt
 public void paintComponent(Graphics g) {
  super.paintComponent(g);
 
  for (int r=0; r<B.sidelengde(); r++)
   for (int k=0; k<B.sidelengde(); k++) {
    int x = xKoord(k);
    int y = yKoord(r);
    tegnRute(g, x, y);
    boolean uthevet = B.sisteTrekk(r, k) || B.påSeiersRekke(r, k);
 
    if (B.spillerRute(r, k, Brett.SPILLER1))
     tegnRunding(g, x, y, uthevet);
    else if (B.spillerRute(r, k, Brett.SPILLER2))
     tegnKryss(g, x, y, uthevet);
   }
 
  if (B.avgjort())
   skrivMelding(g);
 }
 
 
 // Brukeren har gjort et trekk
 public void mouseClicked(MouseEvent e) {
  if (B.avgjort())
   B.nullstill();
  else {
   int r = rad(e.getY());
   int k = kol(e.getX());
   if (B.ledigRute(r, k)) {
    B.trekk(r, k, Brett.SPILLER1);
    if (!B.avgjort())
     M.trekk();
   }
  }
 
  repaint();
 }
 
 
 public void mouseEntered(MouseEvent e) { }
 public void mouseExited(MouseEvent e)  { }
 public void mousePressed(MouseEvent e) { }
 public void mouseReleased(MouseEvent e) { }
 
 
 
 // Omregning mellom skjermkoordinater og indekser i spillbrettet.
 
 private int kol(int x) {
  return (x-MARG) / BOKS;
 }
 
 private int rad(int y) {
  return (y-MARG) / BOKS;
 }
 
 private int xKoord(int kol) {
  return MARG + (kol*BOKS);
 }
 
 private int yKoord(int rad) {
  return MARG + (rad*BOKS);
 }
 
 
 
 // Tegne ruter, "kryss" og "rundinger"
 
 private void tegnRute(Graphics g, int x, int y) {
  g.drawRect(x, y, BOKS, BOKS);
 }
 
 
 private void tegnRunding(Graphics g, int x, int y, boolean skalMarkeres) {
  int luft = Math.max(2, BOKS/20);
  x = x+luft;
  y = y+luft;
  int lengde = BOKS-luft*2;
 
  int tykkelse = Math.max(2, BOKS/10);
  if (skalMarkeres)
   g.setColor(Color.red);
  else
   g.setColor(Color.green);
 
  g.fillOval(x, y, lengde, lengde);
  g.setColor(this.getBackground());
  g.fillOval(x+tykkelse, y+tykkelse, lengde-tykkelse*2, lengde-tykkelse*2);
  g.setColor(Color.black);
 }
 
 
 private void tegnKryss(Graphics g, int x, int y, boolean skalMarkeres) {
  int luft = Math.max(2, BOKS/20);
  x = x+luft; 
  y = y+luft; 
  int lengde = BOKS-luft*2;
 
  int tykkelse = Math.max(2, BOKS/10);
  int[] xKoord = {x, x+tykkelse, x+lengde, x+lengde-tykkelse};
  int[] yKoord = {y+tykkelse, y, y+lengde-tykkelse, y+lengde};
  int[] xKoord2 = {x+lengde, x+lengde-tykkelse, x, x+tykkelse};
 
  if (skalMarkeres)
   g.setColor(Color.red);
  else
   g.setColor(Color.blue);
 
  g.fillPolygon(xKoord, yKoord, yKoord.length);
  g.fillPolygon(xKoord2, yKoord, yKoord.length);
  g.setColor(Color.black);
 }
 
 
 // Skriver kvittering på skjermen når spillet er avgjort.
 private void skrivMelding(Graphics g) {
  String melding = "";
  if (B.spillerVant(B.SPILLER1)) {
   melding = "Gratulerer, du vant!";
  }
  else if (B.spillerVant(B.SPILLER2)) {
   melding = "Bedre lykke neste gang!";
  }
  else if (B.uavgjort())
   melding = "Det ble uavgjort. Takk for spillet!";
 
  melding += " Klikk for nytt spill...";
 
  g.setColor(Color.red);
  g.setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, Math.max(14, BOKS/3)));
  g.drawString(melding, MARG, MARG/2+((ANT_BOKSER+1)*BOKS));
  g.setColor(Color.black);
 }
 
}
 
Kildekode blir vist ved hjelp av GeSHi.